Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd 1702 15,7% 22,8% 26,4% 35,1% 5,6% 45,9% 54,1% 0,1% 2,2%
Summa 1702 15,7% 22,8% 26,4% 35,1% 5,6% 45,9% 54,1% 0,1% 2,2%

http://www.val.se