Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Brudhammar-Kopper-Kristinedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brudhammar-Kopper-Kristinedal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brudhammar-Kopper-Kristinedal 1465 20,0% 30,7% 22,7% 26,6% 7,3% 47,7% 52,3% 0,5% 1,4%
Summa 1465 20,0% 30,7% 22,7% 26,6% 7,3% 47,7% 52,3% 0,5% 1,4%

http://www.val.se