Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hasselbacken-Uppegårdsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hasselbacken-Uppegårdsvägen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hasselbacken-Uppegårdsvägen 1399 26,4% 30,7% 19,6% 23,2% 5,6% 48,2% 51,8% 0,2% 2,1%
Summa 1399 26,4% 30,7% 19,6% 23,2% 5,6% 48,2% 51,8% 0,2% 2,1%

http://www.val.se