Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ekbacken-Hällebäck-Högenorum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ekbacken-Hällebäck-Högenorum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekbacken-Hällebäck-Högenorum 1219 14,6% 30,0% 29,2% 26,2% 7,4% 49,1% 50,9% 0,3% 1,1%
Summa 1219 14,6% 30,0% 29,2% 26,2% 7,4% 49,1% 50,9% 0,3% 1,1%

http://www.val.se