Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kyrkenorum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kyrkenorum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkenorum 970 13,6% 33,2% 24,4% 28,8% 7,5% 50,7% 49,3% 0,2% 2,4%
Summa 970 13,6% 33,2% 24,4% 28,8% 7,5% 50,7% 49,3% 0,2% 2,4%

http://www.val.se