Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hallerna-Strandkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hallerna-Strandkärr

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hallerna-Strandkärr 1352 16,3% 44,5% 23,2% 16,1% 5,6% 48,4% 51,6% 0,4% 1,4%
Summa 1352 16,3% 44,5% 23,2% 16,1% 5,6% 48,4% 51,6% 0,4% 1,4%

http://www.val.se