Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Svenshögen-Ucklum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Svenshögen-Ucklum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svenshögen-Ucklum 1571 16,8% 32,2% 26,5% 24,4% 7,0% 51,5% 48,5% 0,6% 1,4%
Summa 1571 16,8% 32,2% 26,5% 24,4% 7,0% 51,5% 48,5% 0,6% 1,4%

http://www.val.se