Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Getskär-Valeberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Getskär-Valeberget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Getskär-Valeberget 1296 14,1% 39,2% 27,2% 19,4% 7,3% 51,2% 48,8% 0,7% 1,2%
Summa 1296 14,1% 39,2% 27,2% 19,4% 7,3% 51,2% 48,8% 0,7% 1,2%

http://www.val.se