Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Anrås-VästraTorp-Saxeröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Anrås-VästraTorp-Saxeröd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Anrås-VästraTorp-Saxeröd 1017 18,1% 41,0% 25,5% 15,4% 9,8% 50,0% 50,0% 0,5% 0,7%
Summa 1017 18,1% 41,0% 25,5% 15,4% 9,8% 50,0% 50,0% 0,5% 0,7%

http://www.val.se