Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Källsby-Sävelycke-Timmervik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Källsby-Sävelycke-Timmervik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Källsby-Sävelycke-Timmervik 1189 15,2% 36,0% 24,3% 24,5% 7,4% 48,9% 51,1% 0,3% 1,5%
Summa 1189 15,2% 36,0% 24,3% 24,5% 7,4% 48,9% 51,1% 0,3% 1,5%

http://www.val.se