Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gilltorp-Rämma-Högen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gilltorp-Rämma-Högen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gilltorp-Rämma-Högen 673 16,3% 31,2% 29,7% 22,7% 6,5% 52,7% 47,3%   1,3%
Summa 673 16,3% 31,2% 29,7% 22,7% 6,5% 52,7% 47,3% 1,3%

http://www.val.se