Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Valla 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Valla 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Valla 1 1112 12,7% 33,5% 21,7% 32,2% 5,3% 50,4% 49,6% 0,4% 2,7%
Summa 1112 12,7% 33,5% 21,7% 32,2% 5,3% 50,4% 49,6% 0,4% 2,7%

http://www.val.se