Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hunnebostrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hunnebostrand

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hunnebostrand 1600 13,1% 22,2% 23,1% 41,7% 5,4% 49,5% 50,5% 0,2% 1,5%
Summa 1600 13,1% 22,2% 23,1% 41,7% 5,4% 49,5% 50,5% 0,2% 1,5%

http://www.val.se