Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nödinge östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nödinge östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nödinge östra 1126 15,5% 37,0% 24,4% 23,1% 9,1% 51,9% 48,1% 0,6% 1,6%
Summa 1126 15,5% 37,0% 24,4% 23,1% 9,1% 51,9% 48,1% 0,6% 1,6%

http://www.val.se