Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Surte norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Surte norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Surte norra 1223 23,1% 34,3% 19,5% 23,1% 6,6% 53,2% 46,8% 1,2% 1,2%
Summa 1223 23,1% 34,3% 19,5% 23,1% 6,6% 53,2% 46,8% 1,2% 1,2%

http://www.val.se