Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Surte södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Surte södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Surte södra 1197 19,1% 34,9% 23,1% 22,9% 7,6% 52,9% 47,1% 1,1% 1,4%
Summa 1197 19,1% 34,9% 23,1% 22,9% 7,6% 52,9% 47,1% 1,1% 1,4%

http://www.val.se