Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bohus södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bohus södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bohus södra 1312 18,8% 34,3% 22,2% 24,7% 6,9% 50,8% 49,2% 0,7% 1,0%
Summa 1312 18,8% 34,3% 22,2% 24,7% 6,9% 50,8% 49,2% 0,7% 1,0%

http://www.val.se