Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bohus norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bohus norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bohus norra 1117 24,4% 32,7% 21,5% 21,4% 6,5% 52,0% 48,0% 0,4% 2,2%
Summa 1117 24,4% 32,7% 21,5% 21,4% 6,5% 52,0% 48,0% 0,4% 2,2%

http://www.val.se