Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nödinge centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nödinge centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nödinge centrum 1604 21,1% 32,3% 22,6% 23,9% 8,2% 47,9% 52,1% 0,6% 1,7%
Summa 1604 21,1% 32,3% 22,6% 23,9% 8,2% 47,9% 52,1% 0,6% 1,7%

http://www.val.se