Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Skepplanda östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skepplanda östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skepplanda östra 1522 15,4% 31,9% 24,6% 28,1% 7,6% 49,1% 50,9% 0,5% 1,2%
Summa 1522 15,4% 31,9% 24,6% 28,1% 7,6% 49,1% 50,9% 0,5% 1,2%

http://www.val.se