Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Starrkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Starrkärr

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Starrkärr 1412 16,3% 35,0% 27,5% 21,2% 6,9% 51,1% 48,9% 1,0% 0,8%
Summa 1412 16,3% 35,0% 27,5% 21,2% 6,9% 51,1% 48,9% 1,0% 0,8%

http://www.val.se