Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nol norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nol norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nol norra 1439 22,9% 35,1% 21,9% 20,2% 8,3% 52,0% 48,0% 0,4% 1,6%
Summa 1439 22,9% 35,1% 21,9% 20,2% 8,3% 52,0% 48,0% 0,4% 1,6%

http://www.val.se