Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Alafors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Alafors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alafors 1597 18,8% 30,9% 25,2% 25,0% 8,3% 50,7% 49,3% 0,6% 2,1%
Summa 1597 18,8% 30,9% 25,2% 25,0% 8,3% 50,7% 49,3% 0,6% 2,1%

http://www.val.se