Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lena M. Fl. Förs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lena M. Fl. Förs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lena M. Fl. Förs 1240 14,8% 34,4% 27,1% 23,7% 6,3% 51,0% 49,0% 0,5% 0,6%
Summa 1240 14,8% 34,4% 27,1% 23,7% 6,3% 51,0% 49,0% 0,5% 0,6%

http://www.val.se