Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hol M Fl. Förs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hol M Fl. Förs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hol M Fl. Förs 1131 13,4% 34,3% 24,5% 27,8% 5,0% 52,5% 47,5% 0,3% 1,3%
Summa 1131 13,4% 34,3% 24,5% 27,8% 5,0% 52,5% 47,5% 0,3% 1,3%

http://www.val.se