Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nårunga-Ornunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nårunga-Ornunga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nårunga-Ornunga 1350 15,6% 28,5% 28,3% 27,6% 5,9% 50,7% 49,3% 0,6% 1,0%
Summa 1350 15,6% 28,5% 28,3% 27,6% 5,9% 50,7% 49,3% 0,6% 1,0%

http://www.val.se