Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Algutstorp-Landa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Algutstorp-Landa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Algutstorp-Landa 1035 21,2% 33,0% 21,5% 24,3% 7,8% 51,6% 48,4% 0,2% 0,5%
Summa 1035 21,2% 33,0% 21,5% 24,3% 7,8% 51,6% 48,4% 0,2% 0,5%

http://www.val.se