Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kullings-Skövde 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kullings-Skövde 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kullings-Skövde 1 1083 12,5% 29,8% 27,0% 30,7% 6,4% 49,9% 50,1% 0,2% 1,3%
Summa 1083 12,5% 29,8% 27,0% 30,7% 6,4% 49,9% 50,1% 0,2% 1,3%

http://www.val.se