Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kullings-Skövde 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kullings-Skövde 2

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kullings-Skövde 2 1460 19,0% 27,7% 22,7% 30,5% 7,5% 47,0% 53,0% 0,1% 2,5%
Summa 1460 19,0% 27,7% 22,7% 30,5% 7,5% 47,0% 53,0% 0,1% 2,5%

http://www.val.se