Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kullings-Skövde 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kullings-Skövde 3

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kullings-Skövde 3 1381 21,7% 25,1% 21,4% 31,8% 8,5% 49,0% 51,0% 0,2% 1,4%
Summa 1381 21,7% 25,1% 21,4% 31,8% 8,5% 49,0% 51,0% 0,2% 1,4%

http://www.val.se