Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Olsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Olsfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Olsfors 1153 14,3% 32,9% 26,4% 26,5% 4,8% 52,7% 47,3% 0,9% 1,7%
Summa 1153 14,3% 32,9% 26,4% 26,5% 4,8% 52,7% 47,3% 0,9% 1,7%

http://www.val.se