Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bollebygd Väst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bollebygd Väst

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd Väst 1661 13,1% 37,3% 28,3% 21,4% 5,4% 51,8% 48,2% 0,8% 1,7%
Summa 1661 13,1% 37,3% 28,3% 21,4% 5,4% 51,8% 48,2% 0,8% 1,7%

http://www.val.se