Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bollebygd Syd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bollebygd Syd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd Syd 1830 16,5% 30,9% 23,3% 29,3% 7,4% 48,1% 51,9% 0,4% 1,0%
Summa 1830 16,5% 30,9% 23,3% 29,3% 7,4% 48,1% 51,9% 0,4% 1,0%

http://www.val.se