Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bollebygd Öst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bollebygd Öst

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd Öst 1442 13,5% 31,8% 19,1% 35,5% 6,4% 49,7% 50,3% 0,8% 2,1%
Summa 1442 13,5% 31,8% 19,1% 35,5% 6,4% 49,7% 50,3% 0,8% 2,1%

http://www.val.se