Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Töllsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Töllsjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Töllsjö 916 13,5% 33,8% 25,1% 27,5% 6,4% 51,2% 48,8% 0,5% 1,4%
Summa 916 13,5% 33,8% 25,1% 27,5% 6,4% 51,2% 48,8% 0,5% 1,4%

http://www.val.se