Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bredöl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bredöl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bredöl 1250 14,7% 28,5% 27,3% 29,5% 5,0% 52,1% 47,9% 0,3% 1,1%
Summa 1250 14,7% 28,5% 27,3% 29,5% 5,0% 52,1% 47,9% 0,3% 1,1%

http://www.val.se