Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Jonslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Jonslund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jonslund 1361 14,9% 27,6% 28,1% 29,5% 5,7% 52,8% 47,2% 0,4% 1,0%
Summa 1361 14,9% 27,6% 28,1% 29,5% 5,7% 52,8% 47,2% 0,4% 1,0%

http://www.val.se