Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Länghem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Länghem

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Länghem 1448 16,2% 29,0% 23,3% 31,6% 6,8% 51,3% 48,7% 0,6% 1,2%
Summa 1448 16,2% 29,0% 23,3% 31,6% 6,8% 51,3% 48,7% 0,6% 1,2%

http://www.val.se