Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Dalstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dalstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalstorp 1376 14,1% 23,5% 26,1% 36,3% 6,9% 52,0% 48,0% 1,2% 1,0%
Summa 1376 14,1% 23,5% 26,1% 36,3% 6,9% 52,0% 48,0% 1,2% 1,0%

http://www.val.se