Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lilla Edet Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lilla Edet Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lilla Edet Södra 1279 17,4% 28,1% 23,1% 31,4% 7,4% 50,0% 50,0% 0,8% 1,6%
Summa 1279 17,4% 28,1% 23,1% 31,4% 7,4% 50,0% 50,0% 0,8% 1,6%

http://www.val.se