Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lödöse-Tunge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lödöse-Tunge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lödöse-Tunge 1402 20,3% 36,2% 21,2% 22,3% 7,3% 50,2% 49,8% 0,4% 1,1%
Summa 1402 20,3% 36,2% 21,2% 22,3% 7,3% 50,2% 49,8% 0,4% 1,1%

http://www.val.se