Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nygård-Prässebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nygård-Prässebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nygård-Prässebo 1300 18,2% 31,2% 28,1% 22,5% 7,5% 53,2% 46,8% 0,5% 0,6%
Summa 1300 18,2% 31,2% 28,1% 22,5% 7,5% 53,2% 46,8% 0,5% 0,6%

http://www.val.se