Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Västerlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västerlanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerlanda 1248 15,3% 32,9% 28,3% 23,6% 5,3% 54,0% 46,0% 1,0% 1,1%
Summa 1248 15,3% 32,9% 28,3% 23,6% 5,3% 54,0% 46,0% 1,0% 1,1%

http://www.val.se