Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hjärtum-Utby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hjärtum-Utby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjärtum-Utby 1353 12,9% 28,8% 30,6% 27,7% 4,0% 53,1% 46,9% 0,9% 1,2%
Summa 1353 12,9% 28,8% 30,6% 27,7% 4,0% 53,1% 46,9% 0,9% 1,2%

http://www.val.se