Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ström

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ström

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ström 1121 19,2% 31,0% 23,0% 26,9% 7,0% 52,1% 47,9% 0,4% 1,0%
Summa 1121 19,2% 31,0% 23,0% 26,9% 7,0% 52,1% 47,9% 0,4% 1,0%

http://www.val.se