Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gäsene Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gäsene Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gäsene Östra 1121 14,4% 25,7% 30,6% 29,3% 6,4% 52,4% 47,6% 0,5% 0,9%
Summa 1121 14,4% 25,7% 30,6% 29,3% 6,4% 52,4% 47,6% 0,5% 0,9%

http://www.val.se