Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vara Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vara Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vara Västra 1901 18,4% 27,7% 21,9% 32,0% 6,2% 48,2% 51,8% 0,1% 0,8%
Summa 1901 18,4% 27,7% 21,9% 32,0% 6,2% 48,2% 51,8% 0,1% 0,8%

http://www.val.se