Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Stadshuset Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stadshuset Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stadshuset Södra 901 29,0% 30,0% 17,9% 23,2% 6,4% 49,1% 50,9% 0,9% 3,3%
Summa 901 29,0% 30,0% 17,9% 23,2% 6,4% 49,1% 50,9% 0,9% 3,3%

http://www.val.se