Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Fässberg Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fässberg Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fässberg Östra 1023 20,0% 28,9% 26,2% 24,8% 7,8% 50,4% 49,6% 1,0% 2,3%
Summa 1023 20,0% 28,9% 26,2% 24,8% 7,8% 50,4% 49,6% 1,0% 2,3%

http://www.val.se