Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Fässberg Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fässberg Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fässberg Västra 1261 21,8% 32,0% 21,3% 25,0% 7,0% 48,4% 51,6% 1,1% 1,9%
Summa 1261 21,8% 32,0% 21,3% 25,0% 7,0% 48,4% 51,6% 1,1% 1,9%

http://www.val.se